วงจรชีวิตของเส้นผม

1

เส้นผมคนเราเมื่อมีวันงอกเงยก็ต้องมีวันหลุดร่วง…

ในขณะที่คุณมองข้ามการใส่ใจต่อสภาพของเส้นผมไป คุณรู้บ้างหรือไม่ว่า เส้นผมคนเรานั้นมีอายุตามสภาพมากน้อยแค่ไหน เราจะมาแนะนำให้พวกคุณได้รับรู้กันครับ

วงจรชีวิตของเส้นผมคนเรานั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

( ระยะ อะนาเจน ) เป็นระยะเวลางอกงามของขนซึ่งมีระยะเวลายาวนานประมาณ 3 ปี หรืออาจถึง 7 ปี เมื่อคนเราอายุมากขึ้น ระยะอะนาเจน นี้จะสั้นลงๆ ในระยะนี้ผมของคนเราจะงอกเร็วประมาณ 1 ซ.ม.ต่อเดือน คนที่ไม่ตัดผมเลยตลอดชีวิต ก็จะมีผมยาวได้อย่างมากก็ 36 ซ.ม. (ในคนแก่) ถึง 84 ซ.ม. (ในสาวๆ) เมื่อสิ้นสุด ระยะอะนาเจน ก็เข้าสู่ระยะคะทาเจน หรือระยะหยุดงอก ในระยะนี้ส่วนของเนื้อเยื่อ เดอร์มัล แปปิลลา จะแยกออกจากแมทริกซ์ ทำให้เส้นผมขาดอาหารมาเลี้ยง ณ ระยะนี้ต่อมผมจะหดเล็กลง แล้วจะหยุดทำงานนานประมาณ 1 สัปดาห์กว่าๆ หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่

( ระยะเทโลเจน ) หรือระยะพักซึ่งกินเวลาประมาณ 3 เดือน ในระยะนี้ผมจะหลุดร่วงออกไป โดยปกติแล้วประมาณร้อยละ 10 ของต่อมผมทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 100,000 ต่อม จะอยู่ในระยะนี้ในทุกขณะของชีวิตของคนเรา ผมของคนเราจึงร่วงไม่พร้อมกัน ไม่เหมือนของม้า คนเราจึงไม่มีภาวะศีรษะล้านเป็นฤดูกาลเหมือนม้า เนื่องจากผมของคนเราผลัดกันร่วง ผลัดกันงอกใหม่นั่นเอง เป็นระยะที่ผมพร้อมจะหลุดร่วง  ไม่สามารถที่จะยับยั้งไว้ได้เพราะผมแก่มาก  เมื่อถึงเวลาอันสมควร ( ประมาณ 3 ปีหรือมากกว่านั้น )ในขณะเส้นผมเก่ากำลังจะร่วง จะมีเส้นผมใหม่งอกขึ้นมาแทนที่เส้นผมเดิม และจะเริ่มกลับสู่สภาพแรกอีกครั้งโดยหมุนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

0 Responses to วงจรชีวิตของเส้นผม

    Comments are closed.